Център за Преводи и Легализации Резон

Лиценз

Център за Преводи и Легализации "Резон" притежава лиценз от Консулски Отдел на МВнР от 1991 година.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Локализацията представлява превод и адаптация на документ (брошура, рекламна статия, меню, субтитри), софтуер или уебсайт при запазване на стиловата характеристика на оригинала и съобразяване със съответната култура, обичаи и възприета терминология.

Локализацията е ключов момент за успехa в глобалната пазарна мрежа. Техническата и лингвистична адаптация представлява сложен процес на превеждане, транскрибиране и интерпретиране на оригиналния материал и изисква прецизната координация на няколко сложни процеса, които включват множество ресурси и технически умения на специалисти в различни области.

Ние, Център за Преводи и Легализации "Резон" имаме многогодишен опит в областта на локализацията и адаптацията и сме партньор на мултинационални компании като Enel, AstraZeneca, Deloitte & Touche, AVON и др., за които подготвяме и адаптираме материали с различна тематика.

ISO 9001:2008

ISO 9001 сертификат

ISO 9001 сертификат


Наши Клиенти

Нашите Клиенти