Център за Преводи и Легализации Резон

Лиценз

Център за Преводи и Легализации "Резон" притежава лиценз от Консулски Отдел на МВнР от 1991 година.

ПИСМЕН ПРЕВОД

Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България.

Оторизиран преводач – това е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Легализации и заверки" към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи.

Документи – писмен превод:

 • Граждански документи – дипломи, удостоверения, свидетелства, приложения, декларации, препоръки, атестации, автобиографии и други;
 • Технически – спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация;
 • Тръжна документация – сертификати за произход и качество;
 • Юридически – договори, устави, меморандуми, нотариални актове, съдебни решения (развод, осиновяване), протоколи и други;
 • Икономически – баланси, отчети, анализи;
 • Медицински – медицински дипломи, приложения, академични справки, удостоверения, учебни програми, сертификати, научни статии, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационен паспорт и други;
 • Материали в PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, TXT, JPEG, TIFF, JPG и други файлови формати;
 • Рекламни – брошури, менюта, анотации, рекламни текстове;
 • Превод на интернет страници – след договаряне;
 • Лична кореспонденция;
 • Материалите за превод се разпределят според съответната квалификация и опит на преводача или превода се изготвя от преводач и консултант.

ЕЗИЦИ:

В зависимост от това колко разпространен е езикът, цените ни са разделени в 4 групи:

Първа езикова група: Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Руски

Втора езикова група: Гръцки, Македонски, Полски, Румънски, Сръбски, Словенски, Словашки, Турски, Чешки, Хърватски

Трета езикова група: Арабски, Албански, Унгарски, Украински, Нидерландски, Португалски, Шведски, Фински, Естонски, Латвийски, Литовски
Цените при превод от български на чужд език се таксуват с 10лв. допълнително.

Четвърта езикова група: Азербайджански, Арменски, Виетнамски, Грузински, Датски, Иврит, Исландски, Казахски, Корейски, Китайски, Латински, Норвежки, Персийски, Османотурски, Старогръцки, Фарси, Японски, Хинди, Узбекски
Цените при превод от български на чужд език се таксуват с 10лв. допълнително.

Какъв е стандартът за размер на 1 преводна страница?

Една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

1. Приемане на поръчка:

 • уточняване език, на който ще се превежда
 • уточняване на цена и срок за изпълнение
 • изисквания относно изписване на имена, съобразяване на изисквания от гледна точка на терминология (евентуално даване на помощни материали / глосари), изписване на съкращения, съдържащи се в документа

2. Получаване на поръчката
Начин на получаване:
 • по e-mail;
 • в разпечатан вид /легален, официален превод/;
 • на електронен носител;
 • по куриер /избран от Вас/;
 • по пощата на посочен от Вас адрес;

срок за получаване – съгласно договореният при приемането на поръчката срок.

3. Срокове

 • Бавен превод: над 3 работни дни
 • Бърз превод: до 3 работни дни
 • Експресен превод: до 8 работни часа /от часа на приемане на поръчката/

При обем по-голям от 9 стр. на работен ден за 8 работни часа, както и превод в извънработно време, се таксува по договаряне (1 стандартна машинописна страница = 1800 символа)
Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.

Обявените срокове важат за обем до 20 стандартни страници.ISO 9001:2008

ISO 9001 сертификат

ISO 9001 сертификат


Наши Клиенти

Нашите Клиенти