ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Начало / Услуги /Юридически преводи

Юридически преводи

Направете запитване
Моля, попълнете задължителните полета
Вашето запитване е в процес на изпращане
Няма избран файл
Общ Лимит: 15MB
Юридически преводи

Център за преводи и легализации „Резон” предоставя всички видове юридически преводачески услуги, включително съдебни преводи.

Основната отличителна черта на юридическия превод е високоспециализираната му лексика, която изисква преводачът да притежава отлични познания в правната терминология. Нужно е познаване на правните системи едновременно на изходния и целевия език.

Ние поддържаме високи стандарти в юридическия превод и възлагаме преводаческа дейност само на преводачи, които имат богат опит в областта на правото или са преминали специално обучение по правни преводи. Тази специализация означава, че терминологията или конструкциите, специфични за правни документи, винаги ще бъдат преведени правилно.

Нашите висококвалифицирани преводачи:
 • Разбират отговорността, която носят при предаването на правния смисъл на документа.
 • Гарантират изключително висока степен на поверителност на предоставената информация за превод
 • Спазват договорения срок за извършване на юридически превод , който е от изключително важно значение при този вид документи.

Център за преводи „Резон” - е надежден партньор в превода на юридически документи на частни лица, водещи адвокатски кантори, корпоративни клиенти, правителствени организации.

Едни от най-често превежданите юридически текстове са:
 • Подзаконови нормативни актове
 • Договори и анекси – фирмени/търговски, кредитни, за покупко-продажба, за наеми и др.
 • Нотариални актове, договори за покупко-продажба на движими и недвижими имоти
 • Съдебни решения
 • Споразумения
 • Закони, наредби
 • Документи за и от съд
 • Европейски директиви
 • Тръжна документация
 • Бизнес и търговско-правна кореспонденция
 • Молби, жалби, показания и други

Ако имате казуси, свързани с преводи и легализация на документи с правна тематика, можете да се свържете с нас за безплатна консултация на rezon@bulinfo.net и ние ще ви съдействаме за вашия конкретен случай

За безплатна незабавна оферта, моля, попълнете формуляра за запитване или се свържете с нас във всеки от нашите офиси в София и Варна.

Направете запитване
Моля, попълнете задължителните полета
Вашето запитване е в процес на изпращане
Няма избран файл
Общ Лимит: 15MB
Лиценз
Център за Преводи и Легализации "Резон" притежава лиценз от Консулски Отдел на МВнР от 1991 година.